(0513) 622 986 info@dwkbv.nl

Koninklijke Metaalunie maakt zich zorgen over de ontwikkelingen rond wetsvoorstel NLQF (Nederlands kwalificatieraamwerk). Dit raamwerk rangschikt kwalificaties, zoals diploma’s en…

Generated by Feedzy